NEDEN BİRİKİM?

VİZYON

Kültür ve medeniyetimizden beslenerek, ihtiyaç duyduğu anda özgün kültür ve medeniyet unsurlarını üretebilen ve umrana ulaşmayı gaye edinmiş bilge insanları, tüm ihtiyaçları giderilmiş eğitim ortamlarında yetiştirmiş olma, hayat boyu eğitim etkisi sağlama.

MİSYON

Biz kimiz?
Varlığa, bilgiye ve değerlere kendi medeniyetinin penceresinden bakmanın bilinci ile temel değeri insan olan ve hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarlarıyız.

DEĞERLER

Bizim için önemli olan nedir?
Bizim için öz kültürümüz ve medeniyetimiz, öğrenme sürecinde öğrencinin bireysel farklılıklarının dikkate alınması, hayat boyu öğrenme becesinin kazanılması, bir üst kuruma öğrenci seçen sınavlarda yüksek başarının sağlanması, becerilere dayalı dil öğretimi, birikim ailesinin mutluluğu önemlidir.